Information om behandling av personuppgifter för kontaktpersoner till Värmlandsodlarnas Ekf kunder

Värmlandsodlarnas är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår
behandling av dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter
som lämnas i samband med ansökan om att bli kund hos Värmlandsodlarna samt i samband med
beställning och leverans av varor. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan
kontakta oss.

Värmlandsodlarna, org.nr. 769631‐0528, är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
Personuppgifter som inhämtas från dig eller det företag du representerar.
Värmlandsodlarna behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om att bli kund
hos oss samt för att kunna hantera beställning och leverans av varor till dig personligen eller det företag du representerar.

LÄS MER HÄR!